60e anniversaire

60e anniversaire

24 mars
Bon 60e Kirkland!